آرون خانواده ای که هیچ وقت حمایتش را قطع نمیکند.

ارزش ها و ماموریت های ما :
تصدیق و باور قلبی ما این است که هر آنچه که معرّف فرهنگ، شخصیت و هویت فردی ما در جامعه باشد، باید کاملاً پالایش یافته و ناب باشد.
هر کجا که ما قادر به سخن گفتن نباشیم، لباس ما، نقش زبان ما را ایفا کرده و به جای ما حرف خواهد زد

Eftetahie Aron studios

به زبان هنر،به زبان روح،به زبان مشترک

ما کیستیم؟
آرون در حقیقت یک معبد است برای پیروان آنچه که امروز به عنوان یک درمانگر و ناجی شناخته می شود، برای هر دردی از بیشمار دردهای بشر؛ منجی که هنر نام دارد. هر چه به این درمانگر مینگریم، بیشتر هم به فلسفه وجودی آن پی میبریم.
آرون همون جایی است که زنان و مردانی با یک زبان مشترک و واحد و فارغ از هر نوع قومیت و نژادی با یکدیگر ارتباطی معنادار برقرار می کنند. ارتباطی به زبان هنر.
آرون جایی است که پیروانش از لباس توقّعی بیشتر از فقط یک تن پوش را دارند و با بند بند وجودشان معتقدند که هر آنچه بر تن می کنند، پیش از خودشان راجع به آنان سخن میگوید و به واقع بیانگر فرهنگ و شخصیت صاحب آن است.
جان کلام آن که آرون جایی است که ما در آن به زبان روح با مردم سخن میگوییم، به زبان مشترک، زبانی که ما را با هم و در کنار هم، متحّد نگه می دارد.
از آنجا که مشتریان و همراهان ما زنان و مردانی هستند با فرهنگ و با سبک زندگی خاص و منحصر به فرد خودشان، افرادی که انتخاب کرده اند تا در جامعه، جسور، زیبا و خلّاق ظاهر شوند، آرون مصمّم است تا پا به پای آنان در این مسیر همراه و همگام باشد. در دنیایی که آزادی پوشش نه فقط یک حق انسانی بلکه یک ارزش اجتماعی نیز هست، ما بر آنیم تا زنان و مردان کشورمان را با خلق و تولید لباس ها و اکسسوری های خلّاقانه و با کیفیت برجسته، در طول روز ها و ماه ها و سال ها شانه به شانه در زندگی روزمرّه بدرقه کنیم.
ما خانواده هنری شما مردمیم، خانواده ای که هیچ وقت حمایتش را از شما قطع نخواهد کرد. ما همواره و همیشه از فکر و اندیشه شما حمایت می کنیم.
هر وقت احساس کردید که دلتنگ این خانواده هنریتان شدید، آلبوم عکس خانوادگی و اخبار ما را در صفحه اینستاگرام ما به آدرس : https://www.instagram.com/aron.studios و یا در وب سایت ما به آدرس : www.aronstudios.com
ببینید و فاصله تان را با ما کمتر و کمتر کنید.
اگر هم دوست دارید که خانواده آرون را مثل خانواده های اصیل ایرانی، شلوغ و پرجمعیت و صمیمی ببینید، دوستان و آشنایان را هم به این مهمانی دعوت کنید.
خانواده آرون به اندازه ای که به همگی شما عشق بورزد، عاشقی کردن بلد است.

اعضای تیم آرون استدیوز

مجید

website designer
فهرست