راهنمای انتخاب سایز شومیز

 

شومیز

 

S

 

M

 

L

 

عرض

 

58

 

62

 

65

 

ارتفاع

 

74

 

76

 

78

اندازه ها بر حسب سانتی متر است.

اندازه عرض : فاصله بین 2 زیر بغل از جلو

اندازه ارتفاع : فاصله بین سرشانه تا پایین لباس

اندازه ها با خطای 1 سانتی متر در نظر بگیرید.

فهرست